top of page

Evotec - Ekstern Datapolitik

 

1. Dataansvar og kontaktoplysninger

 

Evotec er dataansvarlig for vores behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig under omstændigheder beskrevet i nærværende politik. Vores kontaktoplysninger er:

 

Evotec

Korskildelund 6 

2670 Greve

Danmark 

 

CVR-nr.: 11898742

Telefon: 31 32 99 00

Mail: Info@evotec.dk

2. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kommunikere med dig,

 • for at optimere vores services til dig,

 • for udsendelse af nyhedsbreve m.m., og

 • for at administrere din relation til os

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • GDPR-artikel 6, stk. 1, b):
  Behandlingen af din data er nødvendig før, at Evotec kan leve op til den aftale, som du har med os. 

 • GDPR-artikel 6, stk. 1, c):
  Evotec er nødt til at foretage behandlingen for at leve op til anden regulering.

 

3. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn 

 • Adresse

 • Mail

 • Telefonnummer

 • Stilling og ansættelsessted

 

Straffedomme/lovovertrædelser/følsomme personoplysninger:

 • Evotec behandler ikke denne type af personoplysninger. Hvis Evotec kommer i besiddelse af følsomme personoplysninger, som fx handicap, vil denne politik tilsvarende blive opdateret

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder

 • Samarbejdspartnere

 • Kunder (som herefter sender personoplysninger videre til fx offentlige myndigheder)

 • Eksterne rådgivere

 • Databehandlere

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Evotec samarbejder ikke med databehandlere, der er udenfor EU/EØS. Vores databehandlere har dog underdatabehandlere, som er placeret udenfor EU/EØS. Evotec foretager den nødvendige sikkerhedsstillelse for, at alle samarbejdspartnere har erklæret på skrift (fx ved en databehandleraftale eller underdatabehandleraftale), at de overholder gældende krav til databehandlingen - fx Privacy Shield. 

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Evotec modtager dine personoplysninger fra dig selv, når du fx selv oplyser dem til os. Dette kan være, når du;

 • mailer med os, 

 • opretter konti hos os, eller 

 • køber vores ydelser

Evotec opsamler dine personoplysninger, når du benytter vores tjenester.
Dette kan fx være;

 • oplysninger om, hvilke enheder du benytter, 

 • oplysninger om, hvordan du benytter dem, 

 • indsamling af data om, hvor længe du benytter vores tjenester og dine log-in, 

 • data såsom lokationsoplysninger, arbejdstider, hastigheder og køre/hviletider

Evotec kan modtage dine personoplysninger fra tredjeparts kilder.
Dette kan være fra; 

 • offentlige tilgængelige kilder, hvis det er i overensstemmelse med loven, 

 • sociale netværkssider,

 • faglige og brancheorganisationer, eller

 • events eller konferencer med fx tilgængelige deltagerlister

Evotec kan indsamle din persondata på følgende andre måder;

 • kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, eller

 • abonnementer og nyhedsbreve

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Generelt opbevarer Evotec kun dine personoplysninger, så længe der et sagligt formål til at behandle dem. Vi lægger derudover stor vægt på anvendeligheden og behovet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret hos Evotec som den dataansvarlige.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i afsnit 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Dine yderligere rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen derudover en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Når du søger en stilling hos os

 

Når du ansøger om en stilling hos os, behandler vi den nødvendige personhenførbare data for at vurdere, om du er den rigtige kandidat til stillingen. 

 

Ved modtagelse af din jobansøgning og bilag bliver det fremsendte materiale gennemlæst af Evotec med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. 

 

Hvis du indkaldes til en samtale i Evotec, vil vi bede dig om samtykke til at kontakte dine referencer. Dette indebærer, at Evotec kommer i besiddelse af yderligere personhenførbare data om dig. Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre uden for Evotec. Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil din ansøgning og bilag blive slettet.

 

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maks. i 6 måneder, hvorefter det slettes. 

 

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos dig om kandidat.

 

Husk at du har samme rettigheder som beskrevet i afsnit 9, når du søger en stilling i Evotec.

 

11. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

bottom of page